Strona główna » Charakterystyka materiałowa

Charakterystyka materiałowa

NBR - KAUCZUK BUTADIENOWO - AKRYLONITRYLOWY

  
O-ringi wykonane z materiału NBR charakteryzują się:

- odpornością na oleje, smary, paliwa,
- elastycznością,
- odpornością na niskie temperatury,
- ograniczoną przepuszczalnością gazów,
- małym odkształceniem trwałym przy ściskaniu

ODPORNOŚĆ NA TEMPERATURĘ: -30 °C do +100 °C, krótkotrwały do +120 °C

Brak odporności:

 • ozon
 • węglowodory aromatyczne i chlorowane np. benzen, tri, tetra
 • estry i rozpuszczalniki polarne
 • oleje i smary silikonowe ciecze hydrauliczne typu HSD (oparte na poliestrach i węglowodorach chlorowanych)
 • płyny hamulcowe na bazie glikoli

FPM/FKM VITON - KAUCZUK FLUOROWY
 

O-ringi wykonane z materiału FPM charakteryzują się odpornością na:

- oleje i smary mineralne również z dodatkami uszlachetniającymi

- węglowodory aromatyczne i alifatyczne
- trudnopalne ciecze hydrauliczne na bazie fosforoestrów i węglowodorów chlorowanych (HSC)
- oleje syntetyczne do silników lotniczych
- niskie odkształcenie trwałe

ODPORNOŚĆ NA TEMPERATURĘ: -20°C do +200 °C, krótkotrwale do 230°C

Brak odporności:

 • para wodna
 • gorącą woda
 • stężone roztwory ługu sodowego i kwasów
 • ketony
 • estry
 • etery małocząsteczkowe np. octan
 • kwasy organiczne np. octowy i mrówkowy

EPDM - KAUCZUK ETYLOWO-PROPYLENOWY

O-ringi wykonane z materiału EPDM charakteryzują się odpornością na:

- ozon
- warunki atmosferyczne
- gorącą wodę, parę wodną, środki piorące
- kwasy, zasady
- płyny hamulcowe
- trudnopalne ciecze hydrauliczne HSC,HSD

 

ODPORNOŚĆ NA TEMPERATURĘ: -50°C do 150°C  

Brak odporności:

 • mineralne oleje i smary
 • benzyna
 • węglowodory alifatyczne, aromatyczne i chlorowane

VMQ - KAUCZUK SILIKONOWY

O-ringi silikonowe charakteryzują się:

- odpornością na wysokie i niskie temperatury
- dobrymi własnościami dielektrycznymi
- bardzo dobrą odpornością na tlen i ozon
- niewielkim odkształceniem trwałym przy ściskaniu
- większą przepuszczalnością gazów w stosunku do innych elastomerów w temperaturze pokojowej

ODPORNOŚĆ NA TEMPERATURĘ:  -60°C do +200 °C, krótkotrwale do +230 °C

Brak odporności:

 • stężone kwasy i zasady
 • estry i etery
 • węglowodory alifatyczne i aromatyczne
 • parę wodna powyżej +100°

 


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu